Sosyo-Politik ve Ekonomik Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sempozyumu

25 Mart, 2017 | Genel Haber | GRTC

Küresel Araştırma Düşünce Merkezi GRTC’nin Sultanbeyli Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlediği “Sosyo-Politik ve Ekonomik Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sempozyumu” 24-25 Mart tarihlerinde Prof.Dr.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sempozyum’un sonuç bildirisinde şu ifadelere yer verildi;

  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin halkoyuna sunulacağı 16 Nisan tarihi, ülkemiz açısından hayati önem taşımaktadır. Referandum neticesinde gündeme gelecek değişim ve dönüşümün Türkiye için faydalı ve gerekli olacağına inanıyoruz.
  • Referandumda olumlu sonuç çıkmasının akabinde, oylanan anayasa değişikliklerinin özünü oluşturan güçler ayrılığı, güçlü ve istikrarlı yürütme, yasama faaliyetlerine odaklanan saygın bir meclis, iyi işleyen bir yargı sistemi gibi hedeflerini karşılamak adına hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir, itekim bu düzenlemeler 16 Nisanda lafzi olarak yapılan değişikliğin ruhunun da hayata yansıtılmasında belirleyici olacaktır. 
  • Farklı politik ve stratejik boyutlar çerçevesinde düşünüldüğünde; bu sistem değişikliğinin karar alma süreçlerinde yürütmenin elini güçlendirmek suretiyle dış politikada karşımıza çıkan bölgesel ve küresel tehditlere karşı etkin ve etkili reflekslerin oluşturulacağı değerlendirilmektedir. 
  • Bu sistem değişikliğinin, esas itibariyle; devletimizin işleyiş mekanizması ve kamu yönetim sisteminde köklü bir dönüşüm hedeflendiği aşikardır. Başta seçim kanunu ve siyasal partiler kanunu olmak üzere bürokratik oligarşide somutlaşan vesayet mekanizmalarının ve aktörlerinin devre dışı bırakılarak etkili, adil, tarafsız, ve hakkani kamu hizmetine geçilmesini sağlayacağı beklenmektedir. Bu noktada devlet teşkilatımızın yukarıda saydığımız ilkeler bağlamında yeniden yapılandırılması, en hayati önceliklerdendir. İlavaten devlet personel sisteminin, devlet teşkilat yapılanmasına uygun bir biçimde gözden geçirilmesi de bir zorunluluktur. 
  • Bu sistem değişikliğinin, siyasi iktidara katkı sağladığı kadar ekonomik istikrar, büyüme, ve gelişmeye de olumlu katkı sağlayacağı beklenmektedir. Nitekim uluslararası bilimsel çalışmalar Başkanlık / Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sahip olan ülkelerin büyüme açısından parlementerizmin hakim olduğu ülkelere nazaran göreceli olarak daha iyi performans sergilediğini yansıtmaktadır. Açıktır ki, bu durumun ülkemizde de yapılabilmesi için ekonomik kurumlarımızın da yapısal bir reforma tabi tutulması gerekmektedir. 
  • Bu sistem değişikliğinin, bilgi toplumu ve dijital çağın gerektirdiği dönüşümler için kapı araladığı görülmektedir. Seçilme yaşının 18'e düşürülmesi "Dijital Çağın Yerlileri" olan gençlerin yasama organında bir özne olarak yer almalarını mümkün kılan sembolik fakat bir o kadar da önemli bir adım olarak görülmektedir. 
  • Tüm bu değerlendirmeler neticesinde, ülkemizin toplum ve devlet olarak tarihsel gelişim seyrinde gösterdiği feraset, dirayet ve irfanı yeniden göstereceğine ve ortak geleceğimiz için en isabetli kararı vereceğine inancımız tamdır.

Sempozyumumuza katkı veren tüm akademisyen hocalarımıza, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’e teşekkür ederiz. 

GRTC Genel Başkanı
Mustafa ÖNSAY