İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ÜRETİLEN TEORİLER

23 Ocak, 2018 | Genel Haber | GRTC

GRTC, İslam Nazariyatı Araştırmaları Merkezi’nde Ömer Türker’in koordinatörlüğünde yardımcılığını Ercan Alkan’ın yürüttüğü “İslam Düşüncesinde Üretilen Teoriler” başlıklı projenin toplantısı çeşitli üniversitelerden akademisyenlerce gerçekleştirildi.

Katılımcılar:

Ömer TÜRKER (Koordinatör)

Ercan ALKAN (Koordinatör yardımcısı)

Eşref ALTAŞ

Hacı Bayram BAŞER

Hayrettin Nebi GÜDEKLİ

İbrahim Halil ÜÇER

M. Cüneyd KAYA

Mehmet BULĞEN

Mehmet ÖZTURAN

Osman DEMİR

Zahit Tiryaki