İran Ne Yapmak İstiyor?

10 Şubat, 2017 | Genel Haber | GRTC

Her oturum toplam 30 dakikadan oluşacak şekilde 10 dakikalık bir sunum 20 dakikalık soru ve cevap kısmından oluşacaktır. Konuşmacı, kendisine çalışma grubundan yöneltilen soruları yanıtlayacaktır. Oturum başkanı konuyu sonuca bağlayarak diğer oturumlara geçilecektir.

İran güçlü bir bürokratik geleneğinden kaynaklanan “ılımlı güç” kabiliyetinin verdiği imkanla bölgede en etkin aktörlerden biri olarak görülmektedir. Bilindiği üzere, 11 Eylül terör saldırısı nedeniyle ABD’nin küresel terörizmle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği Afganistan ve Irak işgal operasyonları İran’ın baş düşmanı olan Taliban ve Saddam yönetimlerinin iktidardan indirilmesi ile neticelenmiş, bu da Tahran yönetimi açısından yeni fırsatlar zincirinin oluşmasını sağlamıştır. Diğer deyişle bu durum İran’a Orta Doğu’da ve Orta Asya’da, güç boşluğundan doğan büyük bir nüfuz alanı oluşturma fırsatı vermiştir. İran, direniş cephesi olarak kurguladığı politik söylemiyle, Orta Doğu’da dört Arap başkenti olan Beyrut, Sana, Şam ve Bağdat’ta siyasal nüfuz alanlarını kurarak genişletmiştir. Nüfuz alanlarını genişletirken kullanmış olduğu enstrüman genel olarak ılımlı güç araçları olmuş- tur. Dolayısıyla da çalışmamız İran’ın ılımlı güç enstrümanlarının neler olduğu ve bunları nasıl yönettiğine odaklanacaktır.

Obama döneminde imzalanan nükleer antlaşma nedeniyle İran uluslararası sisteme tekrar girme şansını yakalamıştır. Uluslararası toplumla ilişkilerini düzeltme şansını yakalayan Tahran yönetimi, Batı ile ilişkilerinde Trump sonrası dönemde yeni bir evreye girmiştir. Çalışmamızın esas amacı; uluslararası ve bölgesel sistemde negatif bir güç olarak rol alan İran’ın Soğuk Savaş sonrası oluşan yeni rolünün ne olduğunu tanımlamaktır. Çalışmamızda; “İran, iç politikasında ne yapmak istiyor?; “İran, bölgede ne yapmak istiyor?”; ve “İran, uluslararası sistemde ne yapmak istiyor?” sorularına cevap aranacaktır. İran’ın yapmak istediği ile yapabilme kabiliyeti arasındaki rasyonelliği de ölçmeyi amaçla- yan çalışmada, katılımcıların aktif katılımı önem arz etmektedir.

Mustafa ÖNSAY
Genel Başkan 

İlgili Dosya

İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayın