Devletin Yeniden İnşası Raporumuzun Lansmanı Yapıldı!

22 Nisan, 2017 | Genel Haber | GRTC

GRTC (Küresel Araştırma Düşünce Merkezi) “Devletin Yeniden İnşası” adını taşıyan çalışmasının lansmanını 22 Nisan 2017 tarihinde (Bağlarbaşı Kültür Merkezi – Nev Mekan’da) gerçekleştirdi.

Referandumun sonuçlarının meşruiyetine dair muhalefetçe sürdürülen gereksiz tartışmaların henüz nihayete ermediği sosyo-politik iklimde GRTC, 16 Nisan tarihinde referanduma sunulan anayasal değişiklik metninin analizini yapmaya ve sözü geçen tadilatın kamu yönetimi,  Türk idari yapısı, yargı mekanizması, ekonomik ilişkiler, STK ve sivil toplumun inşası, ulusal güvenlik politikaları ve dış politikanın yeniden tanzimine dair tespit ettiği öneri ve beklentileri kamuoyuyla paylaştı.

Yoğun bir ilgiye mazhar olan lansman programında devletin ve kurumların yeniden inşası hususunda sivil toplum kuruluşlarının farkındalık yaratması ve yeni bir siyasal bilinç ihdas etmesi gibi önceliklerin bulunduğu belirtildi. Programda öne çıkan öneri ve beklentiler şu başlıklar üzerinde yoğunlaştı:

 1. Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı Siyasi ve İdari Teşkilat olmak üzere iki ana yapı içinde ele alındı.
  Siyasi teşkilat içinde üç adet cumhurbaşkanlığı yardımcılığının ihdas edilmesi önerildi. Ayrıca Kamu Düzeni Bakanlığı, Sivil Toplum Bakanlığı gibi iki yeni bakanlığın eklenmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevre Şehircilik ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’na dönüştürülmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Aile, Kadın ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırılması, Ekonomi yönetiminin tek bakanlık altında toplanması ve son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik ve Spor olmak üzere iki ayrı bakanlığa ayrılması tavsiye edildi.
  İdari teşkilat içinde ise Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı’nın kurulması önerildi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığı’nın kamu yönetiminin izlenmesi, iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılması gibi teknik ve idari konularda çalıştırılması tavsiye edildi.
 2. Üst düzey kamu görevliliği kavramının devlet memurluğundan ayrılarak yeni bir konseptle tanımlanması, yeni bir memur kanununun hazırlanması tavsiye edildi.
 3. Milli İstihbarat hizmetlerinin yeni sisteme uygun olacak biçimde yeniden yapılandırılması tavsiye edildi.
 4. Yargı alanında yeni dönemde hukuk devleti ilkesi gereği yürütmenin kendi sınırları içinde görevini yerine getirmesi, yargının da yerindelik denetimi yapmadan kendini yürütmenin yerine koyarak karar oluşturmaması önerildi.
 5. Yeni dönemde ekonominin istihdam, yatırım, ticaret, finansman ve küresel piyasaları izleyebilen esnek, etkin ve verimli biçimde hem teşkilat, hem hukuk, hem de işlevsellik bakımından uygun hale getirilmesi tavsiye edildi.
 6. Çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin yeniden kurulabilmesi için yeni bir siyasi partiler kanununun ve seçim sisteminin geliştirilmesi tavsiye edildi.
 7. Etkin, verimli ve güçlendirilmiş bir yerel yönetimlerin merkezi yönetimle uyum içinde çalışmasını sağlayacak öneriler geliştirildi.
 8. Dış politikada hızlı ve etkin reflekslerde bulunabilmek için dış politika bürokrasisi yerel ve milli unsurlardan oluşturulmalıdır.  Dış politikada parçalı karar alma sürecinden vazgeçilerek MİT, Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı ortak bir mekanizma oluşturarak karar alabilmelidir. Kimlik siyaseti ve romantik diplomasi yerine reel ve jeopolitik gerçekliğe dayalı ve toplumun hissiyatına bigane olmayan dış politika tercihine bırakmalıdır.

İstanbul Milletvekili Metin Külünk Bey’in açılış konuşmasını yaptığı lansmanda rapor tanıtımını GRTC Başkanı Mustafa Önsay yaparken, GRTC İdare Kurulu üyesi Prof. Dr. Hüsamettin İnaç’ın moderatörlüğünde Yrd. Doç. Dr Cantürk Caner, Rıza Saka, Ender Faruk Uzunoğlu ve Öğr. Gör. Yüksel Okşak’ın sunumlarıyla lansman tamamlandı.