Ekonomi

Mali Krizler ve Değişen Üretim Biçimleri

13 Aralık, 2016 | Genel Haber | GRTC

Liberal politikaların belirleyici olduğu piyasa argümanlarının çeşitliliği, sermayenin ulus devletlerle yaşadığı gerilimler, robotik gelişmelerin üretim biçimlerine etkisi ve benzeri büyük değişimlerin ekonomik anlamda etkilerini araştıran ve politikalar öneren çalıştaylarımız ve raporlarımız burada sizlerle paylaşılacaktır.